قابل تامل !

من زن دوم شوهرم بودم ، خانم اولش فوت کرده بود که اومد
سراغ من ، 16 سالم بود ، البته فامیل بودیم و چون خانوادم اونو پسر خوبی می دونستن
، گفتن زنش شو ، منم زنش شدم ، واقعا هم مرد خوب و مهربونی بود . مشکل اقتصادی
نداشتیم ، همه چی برای من آماده بود ، گاه مشکلات کوچیکی پیش می اومد ولی خوب زیاد
مهم نبود ، تنها چیزی که جای گله برای من میذاشت این بود که شوهرم هیچ وقت به ظاهر
من دقت نمی کرد ، هیچ وقت ازم تعریف نمی کرد ، یک ماه هم لباسم رو عوض نمی کردم
متوجه نمی شد یا اعتراض نمی کرد ، یک سال هم اصلاح نمی رفتم کاری نداشت و این در
حالی بود که من اتفاقا خیلی به خودم می رسیدم و این توجه رو دوست داشتم .

 12 سال از زندگی ما
گذشت و چون من مشکل داشتم بچه دار نشدیم ، مدتی شوهرم  بیکار بود ، قرار گذاشتیم بریم شهرستان پیش
حانواده ی من تا شاید اونجا کاری پیدا کنه ، تو تهران که کار کرده بود صاحب کارش
طلبش رو نداد و حواله کرد به سوپری آشنای خودش تو شهری که قرار بود بریم برای
زندگی ، به شوهرم گفته بود من ازش طلب دارم تو برو به اندازه ی طلبت از من از
مغازه اش جنس بردار . مستقر شدیم تو شهر جدید و شوهرم گفت من خجالت می کشم برم بگم
ما سر طلب فلانی اومدیم از شما جنس برداریم ، من نمی رم ، منم بهش گفتم تو نری من
می رم ، نمی تونیم از پولمون بگذریم و من رفتم .

مدتی از رفتنمون به اون شهر و رفت و آمد من به اون مغازه می
گذشت که آروم آروم با مغازه دار صمیمی شدم ! یه وقت هایی که شوهرم سرکار بود من با
اون می رفتم بیرون ، کم کم دیگه برام مهم نبود شوهر ازم تعریف کنه یا نه ، سر همچین
چیزی دیگه دعوا نمی کردیم چرا که یکی دیگه بود اونقدر ازم تعریف می کرد و قربون
صدقم می رفت که دیگه گفتن و نگفتن شوهرم اهمیتی نداشت . مدتی که از دوستی مون گذشت
گفت بذار من با شوهرت دوست شم اینجوری راحت تر رفت و آمد می کنیم ، منم یکی دوبار
با شوهرم رفتم مغازه اش و اونم اونقدر زبون ریخت تا با شوهرم دوست شد و کم کم خونه
ی ما می اومد ، شوهرم یه وقتایی شاکی می شد و می گفت من زن و بچه ی این مرتیکه رو
ندیدم واسه چی خودش تنهایی خونه ی ما رفت و آمد می کنه ؟ چرا ما رو خونه ی خودش دعوت
نمی کنه ؟ منم در جواب یه چیزایی سمبل می کردم تا موضوع عوض شه . دوستم از ناراحتی
من به خاطر نداشتن بچه اظهار ناراحتی می کرد و به من گفت من کاری می کنم که تو
مادر شی و پیشنهاد داد که برای ما بچه پیدا کنه ، این موضوع بین منو شوهرم و دوستم
بود ، شوهرم اول راضی نمی شد ولی با اصرار من قبول کرد ، قرار شد من به همه اعلام
کنم حامله شدم تا بعد 9 ماه اونم برای ما بچه پیدا کنه ، فیلم بدی بازی کردم ،
دائم باید چیزی به شکمم می بستم ، خسته شده بودم ، چند بار دختر برامون پیدا کرد ،
ولی تو فامیل ما اگه 6 تا هم دختر داشته باشی انگار بچه نداری و اگه یه پسر داشته
باشی جای اون 6 تا دختر رو می گیره ، دیگه ناامید شده بودیم ، به شوهرم گفتم به
همه می گیم بچه از بین رفت و دیگه خلاص می شیم از این همه دردسر و دروغ ، به
دوستمم گفتم دیگه بچه نمی خوام ، از 9 ماه میگذره و من بچه دار نمی شم جواب مردم
رو چی بدم ، همه می فهمن دروغ بود … وقتی اینا رو شنید ظرف یک هفته اعلام کرد یه
پسر 4 ماهه پیدا کرده ، خانواده ی خیلی ضعیفی دارن و این بچه براشون اضافه اس اگر
می خواهید بیارم براتون ، بچه رو دیدیم ، خیلی ضعیف بود ، به 4 ماه نمی خورد ولی
به نوازد تازه متولد شده هم نمی خورد ، آوردیمش ، شوهرم به همه اعلام کرد چون بچه
ام ضعیفه ، یه مدت کسی نیاد خونه ی ما ، مریض میشه ، سه چهار ماه گذشت و بچه جون
گرفت و آروم آروم به بقیه نشونش دادیم ، بابت بچه 13 میلیون از ما گرفت و به من
گفت 7 میلیون هم از خودش گذاشته ، ما همچنان با هم دوست بودیم ، یک هفته ازش خبری
نداشتم رفتم مغازه اش ، از پسری که اونجا بود سراغش رو گرفتم ، با تعجب نگاهم کرد
و گفت چی کارش دارید ، به شما بدهکاره ؟ گفتم نه با خودش کار دارم ، باز نگاه کرد و
گفت چند باری شما رو تو مغازه دیدم ، نکنه با عموی من دوستی ؟ بیچاره زن عموم ، دق
کرده از دستش ، یک بار هم ازش جدا شده ولی به خاطر بچه اش برگشته ، عموی من مثل
گاو پیشونی سفیده ، همه می دونن چی کاره اس ، خانم برو به زندگی ات برس ، عموی من
زبون بازه و تا حالا صد نفر رو گذاشته سر کار و…. هیچی نگفتم ، از مغازه اش
اومدم بیرون ، دلم نمی خواست باور کنم دوسم نداره و فقط زبون می ریزه ، می دونستم
با زنش مشکل داره ولی بهم گفته بود زنش خیلی بد اخلاقه و منتظرن بچه به سن قانونی
برسه تا والدی که قراره باهاش بره رو انتخاب کنه ، اون وقت از هم جدا می شن . بعد
یک هفته اومد سراغم ، نگفتم چیا شنیدم ، دوباره ادامه دادیم  ، شوهرم تو تهران کارش جور شده بود و گفت که
قراره برگردیم تهران ، من دوست نداشتم برگردم .

 یک هفته بود که
برگشته بودیم تهران ، با دوستم حرف می زدیم ، بهش گفتم یکی دوتا از فامیل هامون
قاچاقی رفتن یه کشور تا بعد بتونن اقامت بگیرن ، چند باری شوهرم قبل تر ها گفته
بود که دوست داره بره ، ولی من نذاشته ام ، تا اینو گفتم بهم گفت اشتباه کردی
نذاشتی بره ، الان ازش بخواه که بره ، برای تو خوبه ، برای بچه ات خوبه ، گفتم از
تو دور می شم گفت خوشبختی و راحتی تو برام مهمه ، منم بعد طلاقم میام ، گفتم تا
اون بره و برای ما بتونه کاری کنه چند سال طول می کشه ، تنها می مونم ، گفت مگه من
مردم ، پس من چی کاره ام نمیذارم آب از آب تکون بخوره ، منم نشستم زیر پای شوهرم
که تو بی عرضه ای به فکر آینده ی ما نیستی ، دیدی فلانی و فلانی رفت ، فردا پس
فردا اقامت می گیره ، ما همچنان اینجاییم ، شوهرم گفت قبلا می خواستم برم نذاشتی ،
الان که بچه داریم ، وقت شیرین زبونی بچه امه ، چه جوری ازش دل بکنم و برم ؟ اون
مقاومت کرد و من اصرار و بالاخره رفت .

وقتی شوهرم نبود چند باری با دوستم رفتم مسافرت ، تو مسافرت
آخر وقتی خواب بود موبایلش رو چک کردم ، البته قفل داشت ، یادم افتاد بهم یاد داده
بود موبایلم رو قفل کنم تا اگه پیام داد شوهرم نتونه بازش کنه ، بهش گفته بودم
رمزش یادم می ره و رمز موبایل خودش رو داده بود ، قفل رو باز کردم دیدم از سارا و
بهار و الهام و پری پیام داره ، ماتم برده بود ، یاد حرف برادرزاده اش افتادم ،
بیدارش کردم و کلی دعوا کردیم و گفت اونا رو اندازه ی من دوست نداره و اونا خودشون
دنبال این هستن و اصلا این اونا رو آدم حساب نمی کنه ، برگشتم خونه ، حالم خوب
نبود ، خواهر شوهرم که فکر می کرد از پیش پدرم برگشتم و شاید اخبار رو نشنیده باشم
آروم بهم گفت اخبار بی بی سی رو شنیدی ؟ گفتن یه کشتی که به صورت قاچاق می خواست
وارد یه کشور بشه غرق شده ، تو نگران نباش ، ایشاله شوهرت زنده اس ….

هر
چقدر از بزرگ شدن این بچه میگذره بیشتر فکر می کنم شبیه دوستمه و این که شاید بچه
ی خودش باشه !

توسط |۱۳۹۲-۶-۸ ۱۶:۵۳:۰۰ +۰۴:۳۰۸ شهریور, ۱۳۹۲|تجربیات اتاق مشاوره|۶۵ نظرات
avatar
جدیدترین قدیمی‌ترین با بیشترین رأی
ارش
Guest
ارش

یعنی یه چنین توجهی از مرد به زن اینقدر مهمه؟ چه چیزهایی که از وبلاگ شما یاد نمیگیریم.

پاسخ: خوشبختانه یا متاسفانه خانم ها خیلی به توجه نیاز دارن و بود و نبودش چه کارها که نمی کنه . امیدوارم این یادگیری ها راه گشا باشه .
سپیده
Guest
سپیده

حالم از خیانت بهم میخوره….

پاسخ: منم همین شکلی میشم .
دختره
Guest
دختره

یا حضرت عباس. من هر چی فکر می کنم می بینم در روابط های عاشقانه بدون ازدواج مان هم ما (قشری از جامعه که ظاهرن نماد بی بند و باری و بی غیرتی هستیم) مجسمه ی اخلاق محسوب می شویم در برابر این خانم و آقای مذکور در پست. آدم چه طور می تونه یکی را دوست داشته باشه(کار با درست و علط اش ندارم) بعد بره شب بغل مردی که دوست ندارد بخوابد ؟آخه بچه اش چی این وسط؟ بچه تو چه فضایی بزرگ می شه؟ پاسخ: اتفاقا دیگه شب بغل کسی نمی خوابید و براش مهم نبود .… ادامه نظر»

rz
Guest
rz

سلام، خوبی ایشالا خانوم؟ واقعا یه همچین مراجعی داشتی؟! خواستش ازت چی بود؟ اینا وجدان هم دارن؟! عکس مثل همیشه حرف نداره!!! البته من ترجیح میدم به جای مانکن، مدل واقعی پشت ویترین بود 🙂 🙂 منیژه این عکسای خوب رو از کدوم خزانه گیر میاری؟ خداوکیلی عکسای پستهات به تنهایی هر کدومشون یه پستن. پاسخ: سلام . خوبم ممنون . ایشون از من می خواستن کمک کنم تا یه همچین موجودی رو که هنوزم دوسش داره رو فراموش کنه .عکس ها رو هم میشه گفت بیشتر از فیس بوک و اینجور جاها برمی دارم .درضمن من همیشه دلم برای… ادامه نظر»

لیلا
Guest
لیلا

این خانم یه خیانتکار احمق.مرده آدم خوبی هست یا بود! میشد با یاد دادن مهارتهای زندگی درستش کرد. خلایق هر چه لایق

پاسخ:
دلیل به کاربردن فعل بود به جای هست احتمال فوت همسر هست نه چیز دیگه ای .
فاطمه خانم
Guest
فاطمه خانم

سلام .شاید اسم این کامنت رو می زاشتین قابل تاسف خوب بود.یه سوال ما تو زندگی چی داشته باشیم دیگه سراغ خیانت نمی ریم؟ بعدشم خیانتمون رو با این حرف که اون به من توجه نمی کرد توجیه کنیم ، اون به من به محلی می کنه پس من برم سراغ یکی دیگه ! یکی دیگه ایی که یه نفر بهمون هشدار هم میده که این آقا با همه این جوریه به زنش به خانواده خودش نه رحمی می کنه نه تعهدی داره اما باز هم می گیم این بهترین بعدش داغون میشم از اینکه چرا اسم چند نفر دیگه… ادامه نظر»

atash
Guest
atash

Such a charlatan, I can’t believe that. DO you know if it was his baby?
How did she not find out about the parents?
It should be easy to find out if it was his baby or not.

پاسخ:
از شدت هیجان شما فارسی خوندی و لاتین کامنت گذاشتی ؟ چه کسی رو شارلاتان می بینی ؟ بیشتر به حماقت نزدیکه !
نسرین
Guest
نسرین

چه بچه ای بشه اون بچه ای که یه همچین زنی بزرگش میکنه. این که شوهرشم نیست از کجا میاره میخوره. شوهرش چند وقته رفته؟ خداکنه نمرده باشه

پاسخ:
حساب بانکی اش مشکلی نداره . من هم امیدوارم همسرش زنده باشه .
ارش
Guest
ارش

از دیدگاه خانم ها ویژگی های جسمانی مردان مهم تر یا جایگاه اجتماعی و شغل و توانمندی های که یه مرد میتونه داشته باشه؟

پاسخ:
منظور شما از ویژگی های جسمانی چهره و فیزیک هست دیگه ، چندان در اولویت نیست ، زن ها مردی رو بیشتر دوست دارن که ازشون جمایت کنه ، بتونن روش حساب باز کنن ، توانمند باشه و….
مهسا
Guest
مهسا

بعضی وقتا به افغانیا حسودیم میشه. این اینترنت ما داریم! یا قطع یا سرعتش در حد حلزونه یا فیلتره.

پاسخ:
مطمئنی فقط در مورد سرعت اینترنت بهشون حسودی می کنی ؟
خودی
Guest
خودی

سلامصبح این پستو خوندم… دلم میخواد یه کاری کنم که اصلا خیانت نکنم چشم و دلم سیر سیر باشه… ولی یه چیزی ته دلم میگه نکنه شرایطی پیش بیاد و منم آدمی بشم که از آدمیت تن و جسمم بمونه ، و روحم یه حیون .. صبح خیلی با خودم در گیر بودم فک میکنم نمیتونم به خودم مطمئن باشم… شما یه آمپولی بهم بدین که واسه همیشه همیشه ایمنم کنه، یه راهنمایی میخوام.(من مجردم و با خوندن این مطلب فک میکنم باید از خودم شروع کنم ،ترسی از رفتار همسر آیندم بدلم راه نداد فقط از خودم میترسم) پاسخ:… ادامه نظر»

خودی
Guest
خودی

راجع به پست قبلیتون کامنتی گذاشته بودم وشماهم لطف کرده بودید و پاسخ دادین.گرفتار بودم نشد پاسخمو بنویسمفکر میکنم زود نتیجه گرفتید اینکه نباید میدونو خالی کرد؟؟؟!!!البته قبلا غذر خواهی میکنم،فکر میکنم یه مقدار تعصب هم توی نظرتون بود…من فقط زندگی واقعی یه خانواده رو روایت کردم و پیش آمد پشت طلاق رو هم از دید خودم نوشتم ولی نتیجه نگرفتم..البته که همه اون خانواده6 نفری ضرر دیدن ولی حالا نظر بعضی خانم های همسایه هم فکر میکنم شنیدنی باشه:راحله باید میذاشت شوهرش ازدواج کنه ولی اونو طرد میکرد نه طلاق و آروم و بی سرو صدا زندگیشو میکرد همینطور… ادامه نظر»

نیره
Guest
نیره

چقدر دردناک بود
دلم برای اون شوهره سوخت…هرچند مهارتهای زندگی رو بلند نبوده ولی اینم حقش نبوده که این همه خیانت ببینه

پاسخ:
حق هیچ کس نیست خیانت ببینه . حتی خیانت دیده !
احمد
Guest
احمد

راستش من یه مساله بزرگ دارم که خیلی اذیتم میکنه. من دوران جوانیم نه دوست دختر داشتم نه رابطه ج ن س ی. حالا وقتی میخوام برم خواستگاری نمیدونم میشه از گذشته دختر خانم باید پرسید یا نه؟ چون برام مهمه. بعد هم چرا میگن ازدواج فامیلی خوب نیست یعنی من از مشاورها شنیدم. یکم اگه میشه توضیح بدید. پاسخ: وقتی چیزی برات مهمه حتما پی گیرش باش . با شک و تردید نمیشه زندگی کرد . در مورد ازدواج فامیلی از بابت این که اگر ژن معیوبی در فامیل .وجود داشته باشه و نهفته باشه در ازدواج فامیلی بارز… ادامه نظر»

rz
Guest
rz

میدونی من آدم زیاد سختگیری نیستم. اگه مدلها پشت ویترین بشینن یا چندتا حرکت موزون هم داشته باشند،اشکالی نداره. تازه اگه ویترینش شیشه هم نداشت ایرادی نداره که هیچ،خیلیم بهتره! وضوح تصویر بالاتر میشه 🙂

پاسخ:
آره می دونم به همین دلیل آرزو می کنم مانکن شی با همه شرایطی که براشون می پسندی !
محبوب
Guest
محبوب

نمی دانم این داستان باید دنباله داشته باشه یانه…با وجود انکه اخرش معلوم است

پاسخ:
من فکر نمی کنم به راحتی و به زودی فیصله پیدا کنه .
tiroozh
Guest
tiroozh

ajab!! adam mimone chi bege, yani adam enghad sathi o ahmagh?

پاسخ:
دردسرهای عشقه که عقل رو زایل می کنه .
مصی
Guest
مصی

تجربه کاری من میگه کم توجهی به زن علت اصلی خیانت زن ها است .دوستان عزیز خصوصا آقایان محترم توجه شما رو به این نکته اصلی جلب می کنم که بسیاری از مردها ناخواسته و بدون اینکه بدونن رفتارشون چه تاثیر مهلکی بر زندگیشون میزاره همسرشون رو به سمت خیانت سوق میدن. یک زن برای خیانت یک جنگ وحشتناکی با خودش داره و زمانی که بی توجهی (چه از نظر جنسی و چه از نظر عاطفی) با پائین بودن سلامت نفس و اخلاق با توجه فراوان از طرف مرد ثالث کنار هم جمع بشن زن هم به جمعبندی خیانت میرسه.… ادامه نظر»

مهسا
Guest
مهسا

به آرش
مرد خوب کسی که خوش اخلاق باشه اصلا چشم چرون نباشه بگو بخند باشه تک فرزند باشه تحصیلات بالا و در آمد بالایی داشته باشه هیچ دختری و زنی قبل از من تو زندگیش نبوده باشه خوش تیپ باشه یه آپارتمان نقلی 400 _ 500 متری تو فرشته داشته باشه یه ماشین شاسی بلند با یه ویلا تو کلاردشت برای عید و تابستونا یکی هم تو کیش برای زمستونا. اگه خارجم چیزی داشت که چه بهتر ولی اگرم نداشت ردش نمیکنم

پاسخ: مهسا جان تو که داری سفارش می دی برای منم سفارش بده !
مری
Guest
مری

دررابطه با پستت نمیشه نظر داد چون تاجای طرف نباشی نمیتونی درکش کنی
ولی عکست خیلی عاااااااااالی بود

پاسخ:
این که جای طرف بودن و درکش کردن یه طرف ولی شرایط یه همچین اتفاق هایی رو محیا نکردن هوشیار بودن خودمون یه چیز دیگه اس.
مستوره
Guest
مستوره

عجب داستان بلند بالایی شد!! حالا این خانم مشکل چی میخواست؟ مشکلش چی بود؟ وقتی بچه ی مردم رو خریدن چه فرقی میکنه که مال دوستش بوده یا کس دیگه؟
خدایی وقتی فکر میکنم هر انسانی (نه صرفا این خانم و آقا) میتونه با چه سرعتی تو سراشیبی بیفته مغزم سوت میکشه

پاسخ:
می خواست کمک بگیره تا بتونه به عشق و علاقه ای که داشت غالب بشه و این مرد رو کنار بذاره . وقتی فکر می کنه این بچه ممکنه بچه ی خود آقا باشه بیشتر احساس مغموم شدن می کنه .
ارش
Guest
ارش

خیلی ممنون از شما و خانم معصومه. اخه میدونید این مواردی که اطراف من بودند خیلی روی قیاقه تیپ نه زوم میکردند. و این خودش باعث شد فکر کنم بقیه هم اینگونه اند. یه سوال هم دیگه هم دارم(معذرت میخوام زیاد شد) فرض بفرمایید ما دختری را انتخاب کنیم که در یک خانواده زن سالار باشه. بعد خانم های خونه زیاد اهل کار نباشند. خود دختر هم این قضیه را یه جورایی ابراز کنه. اونوقت پسر به لحاظ انجام فعالیت بد نباشه. به نظرتون این مساله ایجاد نمی کنه؟ پاسخ: خواهش می کنم . اونا هم که زیاد تیپ و… ادامه نظر»

معصومه
Guest
معصومه

برای آرش
فکر میکنم دخترها دنبال خصوصیاتی مثل چیزهایی که خانم دکتر گفتن باشن
من به شخصه خیلی واسم مهمه که بتونم به طرف مقابلم اعتماد کنم و این همه جا خودشو نشون میده.. البته در نهایت کسی بدش نمیاد همسرش خوش تیپ هم باشه…

منیژه
Guest
منیژه

به سهای عزیز
اگر اسم دوست شما فاطمه باشه ایمیلی ازش داشتم و شما ره ی دفتر رو براش گذاشتم .

معصومه
Guest
معصومه

راستی چرا همسری که بخوبی هم ازش یاد میکنه اینقد نسبت بهش بی توجه بوده؟
ممکنه اونم یه جورایی خیانت پیشه بوده باشه؟
بهرحال این خانم بدجور خودشو گرفتار کرده..

پاسخ: معصومه ی عزیز خیلی از رفتارهای ما در بزرگسالی آموخته هامون در کودکیه . اکثر مردهایی که بلد نیستن از کلام و هیجان مناسب استفاده کنن پسر پدرهایی هستن که هرگز عاطفه ی آشکاری به همسرشون نشون ندادن و بچه چیزی یاد نگرفته !
به این پست هم باید خیلی عمیق تر نگاه کرد و نباید نتایج سطحی گرفت .
نسرین.م
Guest
نسرین.م

منهم مثل فاطمه خانم فکر می کنم که باید وقتی شوهر داشت، پیش مشاور می رفت تا بتونه خواسته های روحیشو برآورده کنه. نه حالا. فکر کنم شوهر بیچاره اش داشته می اومده استرالیا. درسته؟بعضیا تمام زندگیشونو می فروختند تا با کشتی قراضه های اندونزی بیان جزیره ی کریسمس و به استرالیا پناهنده بشن. خیلی ها غرق شدند. از جمله یه زن و شوهر و پسر بچه شون که ایرانی بودن. فقط پسره زنده موند که بتونه جسدا رو تحویل بگیره.فکرشو بکن! ولی اندونزی دیگه به ایرانیا تو فرودگاه ویزا نمیده و هر کی از همون راه بیاد، برش می… ادامه نظر»

ياسي
Guest
ياسي

سلام

پاسخ:
سلام دوست عزیز
خودم
Guest
خودم

این خانم مشکل هوشی نداره؟ آخه این اندازه از حماقت یه کم مشکوکه! شوهر توان ابراز عاطفی نداره و خانم اصلا توان فکر کردنش تعطیله…جدای مساله خیانت این خانم، به نظرم چسبندگی آدمها به کسی که بهشون ضربه زده دروغ گفته خیانت کرده،به نظرم خودش یه جور بیماریه…انگار سادیسم دارن که اذیت بشن توی همچی رابطه هایی…یه جور لذت از غم و درد و طرد شدن و تلاش برای پس زدن آدم جدید… پاسخ: هوش هیجانی پایین چرا ولی بهره ی هوشی پایین نه . نداشتن عزت نفس و اعتماد به نفس و نداشتن مهارت جل مساله و…. هر فرضی… ادامه نظر»

احمد
Guest
احمد

خوب اخه این روزهاسر اکثرا دوست پسر دارند. منم میدونم فکرم قدیمی دست خودم نیست.یه نظرتون منطقی یه نفر را به خاطر داشتن دوست پسر بذارم کنار. به نظرتون بهتر نیست برم زیر نظر مشاور کمکم کنه این افکار را نداشته باشم؟ دستون بابت جواب قبلی درد نکنه.

پاسخ:
یه وقت هایی منطق آدما به خاطر باورهاشون متفاوت میشه پس من نمی تونم بگم این کار منطقی هست یا نه ولی بد نیست با مشاوری صحبت کنی .
مهدیه
Guest
مهدیه

وای فکر کن‏!‏ بچه لابد مال یکی از رابطه هاش با شمسی و پروانه و مریم و میناست که پس انداخته‏!‏‏!‏
أه اه حالم بهم خورد
بیچاره شوهرش‏!‏
ولی همیشه میگن از هر دست بدی از همون دست پس میدی،چطوره که شوهره بهش خیانت نمیکرده‏!‏؟

پاسخ:
این که از هر دست بدی از همون دست می گیری ردخور نداره . تا جایی هم که به من اطلاعات دادن نه شوهرش خیانت کار نبوده .
tiroozh
Guest
tiroozh

mishe kami darmorede ravanshenasi omghi toozih bedid ya ketabi moarefi konid?? merci

پاسخ: روان شناسی عمق بیشتر به روان تحلیل گری و آرکی تایپ ها ( کهن الگوهای یونگ ) و … مسائل می پردازه . کتابی که عموم بتونن استفاده کنن شاید تو ذهنم نباشه . ولی یه کتاب یونگ داره به اسم انسان و سمبول هایش ، کتاب بدی نیست .
علی
Guest
علی

به نظرم یکی از موثرترین خدمات را به شخصیت شناسی روانشناسان عمقی کرده اند. چون ادم هم با خودش کنار میاد هم میدونه با طرفش چه جور رابطه برقرار کنه. نه اینکه بعد 30 سال بعضا فقط هی جای توپ عوض بشه!

پاسخ: دقیقا همینطوره . افراد در روان شناسی عمقی به آرامش می رسن در حالی که در رویکرهای دیگه شاید خیلی سطحی به مساله نگاه کنن و مشکل به قوت خودش سالها بمونه .
نیره
Guest
نیره

یه سوال
به این خانم مو موارد مشابه چی میگید؟ یعنی راه حل شون چیه؟

پاسخ: اولین راه حل قطع ارتباطه و بعد اعتماد سازی و کار روی ریشه ها و عوامل بوجود آورنده ی این اتفاقها .اگر قرار به ادامه باشه پیامدها گفته می شه و باید تکلیفش رو با طرف مقابلش روشن کنه . متاسفانه وقتی این اتفاق برای زن می افته عواقب قانونی بدی به همراه داره و مردها با یک جمله که صیغه اش کردم از خیلی چیزا تبرئه می شن . البته اگر طرف مجرد باشه .
rz
Guest
rz

داشتیم منیژه؟!!! فقط همینم مونده که با ته ریش و هیکل پرمو ، لباس مانکن عکستو بپوشم.جالبتر میشه وقتی که فروشگاهشم تو قزوین باشه، اگه شیشه اش ضدگلوله هم باشه افاقه نمیکنه، گیرم افاقه کنه و دستشون به من نرسه، ایما و اشارهاشون از پشت ویترینو کجای دلم بذارم!. به به چه آرزویی! میگن هر چه از دوست رسد نیکوست، ولی من کم کم دارم به صحت این گفتشون شک میکنم.

پاسخ:
فقط خواستم بگم آنچه برای خود می پسندید برای دیگران هم بپسندید
مليحه
Guest
مليحه

خيانت چه برای زن چه برای مرد به نظرم وحشتناكه ولی نميدونم چرا وقتی پای خيانت زن وسط میاد قبخ كار بيشتر ميشه!خانم نتونسته تو شرايط بحرانی تصميم درست بگيره و جلوی ميل و كشش نسبت به آقا رو بگيره ولی اميد وارم توشرايط بحرانی فعلی دوباره دست به كار (ارتباط)ديگه‌ای نزنه تا تكليفش روشن بشه،متأسفانه تو همچين قضايای اطرافيان و دوستان خيلی تشويق ميكنن كه بری سراغ يه ارتباط ديگه برای فراموشی، واين اصلاً خوب نيست.هرچند خيانت كار وحشتناكيه ولی خوب شايد بشه كاري برای جبرانش كرد.اميدوارم شوهرش زنده باشه. پاسخ: برای جمله ی اولت می تونم بگم میشه… ادامه نظر»

میلاد
Guest
میلاد

این تصاویر تکرار شونده از عشق نافرجام راه حلی داره نیاد تو ذهنمون؟

پاسخ:
به هر میزان وقتی که با کسی گذروندیم زمان نیازه تا فراموشش کنیم . مشغله درست کردن و بی کار نبودن و … شاید کمک کننده باشه .
ارش
Guest
ارش

میشه علی اقا یه کتاب خوب روانشناسی که ساده و کاربردی باشه به من معرفی کنید؟

منیژه
Guest
منیژه

به مرتضی عزیز
دوست خوبم این نگرانی یا اصرار شما برای لایک کردن ایشون حاکی از چیه ؟ زیاد به این لایک کردن یا نکردن کسی دلخوش نباشید . اگر چیزی هست راحت و رودر رو مطرح کن اگر نیست نگران چیزی مثل لایک نباش.

منیژه
Guest
منیژه

به معصومه ی عزیز
سوال تو رو تو یه پست مطرح می کنم تا خود آقایون جواب بدن .

مرتضی
Guest
مرتضی

نه راستش فکر کنم سوتفاهم از یه کامنت هام را براش ایجاد شده میتونم بهش بگم.یا کامنت شخصی براش بذارم.

پاسخ: به نظرم جدی نگیر و اگر اون حرفی زد توضیح بده .
منیژه
Guest
منیژه

به نورای عزیز
دوست خوبم من جواب شما رو دادم .

ملکه
Guest
ملکه

چه وحشتناک!

منم دیگه بی خیال همسرم شدم و خودم تنها دارم میرم پیش مشاور. آخه اون نمیاد.

پاسخ: یه طرف قضیه هم درست بشه و یاد بگیره چی کار باید بکنه باز خوبه از هیچی .
taraneh
Guest
taraneh

سلام منیژه جان، امیدوارم که حالت خوب خوب باشه، یک سوالی‌ داشتم که بعد از خوندن یکی‌ از پست‌هایت همش تو ذهنمه، اینکه گفته بودی تقریبا اکثر آدم‌ها پدر مادرشون الگوشون میشه در روابط زناشویی و ناخوداگاه مثلن دختر جذب مردی شبیه پدرش میشه ، و رفتار شبیه مادرش داره، این موضوع کمی‌ من رو نگران کرد، من خوشبختانه پدر مادر خوبی‌ داشتم ولی‌ روابط عاشقانه بینشون ندیدم، یعنی‌ کلا به نظرم سالیان سال که طلاق عاطفی دارن از هم، و شاید مثل خیلی‌ها بخاطر بچها موندن البته این بچه که میگم کوچیکش ۳۰ ساله من هستم ؛) .حالا نگرانی… ادامه نظر»

علی
Guest
علی

به ارش عزیز دو تا کتاب خوب هست وضعیت اخر و ماندن در وضعیت اخر ترجمه مرحوم اسماعیل فصیح که واقعا هم فصیح ترجمه کرده اند. اگه میخوای فقط یکیش را بگیری ماندن را بگیر چون بیشتر تمرین داره. در مورد روانشناسی عمقی کتاب خوب خیلی کم هست. واقعیتش سر کلاس ها هم هم کلاسی هام میگن هر استادی از پس انتقالش بر نمیاد. من در حد مطالعه جزیی خودم واقعا به نظرم موثر می امد. اینکه خود ادم شخصیتش را بهتر میشناسه و اطرافیانش. در نتیجه استرس کم تری در ارتباط تجربه میکنه.

مرتضی
Guest
مرتضی

راستش بهش گفتم و گفت چیزی نیست. حس بهتری پیدا کردم. ممنون از راهنماییتون.

پاسخ:
شاد باشی
taraneh
Guest
taraneh

مرسی‌ منیژه جان از راهنماییت، والا من چند وقت پیش تو حرفم گفتم که تو ایران بعضی‌ها می‌رن مشاوره قبل ازدواج، به نظرش خیلی‌ عجیب اومد و گفت اینجا کسی‌ نمی‌ره و از این حرفا، فکر کنم ایشون هم مثل همه آقایون مخالف پیش مشاوره رفتن هست، به نظرت اگر خودم این کتاب را بخونم و یا اینکه پیش مشاور برم کافیه ، یا حتما ایشون هم حتما باید بیاد؟

پاسخ: اگر دوتایی می رفتید که خیلی بهتر بود ولی وقتی نمیاد خودت برو و حتما تو این زمینه مطالعه هم بکن .
سنا
Guest
سنا

سلام منیژه جان
من مدتیه وبلاگتون رو میخونم
میخوام خواهش کنم اگه امکانش هست آدرس و شماره تماس مطبتون رو بهم بدید برای مراجعه
تهران هستید؟
اگه نمیشه عمومی بذارید به ایمیلم بفرستید بیزحمت
ممنون

پاسخ:
سلام . سنای عزیز شماره ات روبذار می گم خانم منشی با شما تماس می گیره .
ارش
Guest
ارش

مرسی اقای علی. کتاب ها را تهیه کردم جالب بود برام. منیژه خانم یه موردی هست میخواستم از شما بپرسم. یه خانواده ای هست تقریبا به خانواده ی ما میخورن ولی یه شکاف اساسی هست. انتظاراتشون یه جاهایی زیاد از مردها. دقیق بگم سر مسائل مالی. مثلا خونه را باید حتما همش را به نام زن کرد یا اینکه مرد حتما باید برای زنش ماشین بخره و وظیفشه. خانواده من اینجوری نیستند هر چیزی باشه نصف نصف میکنن و اعتقادشون اینه که مرد و زن باید با هم برای زندگی تلاش کنند. میخوام بدونم این میتونه یه نکته ای باشه… ادامه نظر»

ارش
Guest
ارش

خوب من اعتقادم اینه که من همه ی تلاشم را میکنم حتی اگه بشه بیشتر هم میدم اما اخه اینکه شما وظیفت که حتما ماشین بخری فکر کنم به هر ادم یه کم منطقی حس بد بده. اخه یعنی به من فقط به عنوان یه منبع مالی دیده بشه که هر چی درمیاری مال زنت فرق نداره فکر کنم برای مرد هم همین جور باشه. من با نصف نصف موافقم. اما اینکه اخه همش مال اون باشه. یا وظیفت که حتما ماشین بخری . ادم حس چک پول میکنه تو رابطه تا ادم! خوب شما به عنوان بی طرف نظرتون… ادامه نظر»

ارش
Guest
ارش

دقیقا من نظرم مثل شماست زنی که تو خونه کار میکنه مثل کسی که بیرون کار میکنه حق و حقوق داره و حتما هم مثل مرد که بیرون میره سر کار. این که شکی نیست. والله منیژه خانم من بزرگترین مساله ام اینه که طرفم یه جورایی انگار به دو نفر فکر کنه تکلیف من را مشخص نمی کنه. والله منم گیج شدم!

پاسخ:
شما تکلیفت رو روشن کن !